Bütün hikaye işte bu.

XIII. yüzyıl sonlarında İtalya'da (özellikle Floransa'da) devlet: ''Papalar ve imparatorlar, seleflerini harekete geçiren büyük gayeleri uzun süre unutmuş vaziyetteydiler. Hırs iktidar ve servet hırsı onların faaliyetlerinin tek saiki durumuna gelmişti. Kilise, mazlumu korumayı bırakmış ve uzun süredir zalim rolüne soyunmuştu. Sarayları, rüşvet ve güçlünün hakları yönetiyordu; papazlık görevleri zamparalara veriliyor, rahipler gece alemlerinden ibadetleri icra etmek üzere kiliseye gidiyorlardı.''

Cohen, History of West-European

Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım, syf:117, 1451'inci not.

Hiç yorum yok: